TEREN ZAKŁADU AR PACKAGING KRAKÓW SP. Z O.O. JEST OBJĘTY MONITORINGIEM WIZYJNYM

Podstawa prawna

Monitoring wizyjny na terenie zakładu AR Packaging Kraków Sp. z o.o. jest stosowany w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony mienia. Zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych pochodzących z monitoringu wizyjnego wynika z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) art. 6, pkt. 1., lit. f. Podstawę prawną w polskim ustawodawstwie stanowi Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

Szczegółowe informacje
  1. Monitoring wizyjny jest stosowany w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i gości przebywających na terenie zakładu oraz ochrony mienia.
  2. Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega wyłącznie obraz (bez dźwięku).
  3. Monitoring wizyjny obejmuje: magazyny (budynki A1, A2, D, F), hale maszyn (budynki C1, C2), budynek administracyjno-biurowy (B), budynek prasowania odpadów (H), wejścia do budynków i ich bezpośrednie otoczenie, rampy przeładunkowe, parkingi, place manewrowe, drogi oraz bramę wjazdową wraz z portiernią.
  4. Zapisy z monitoringu przechowywane są maksymalnie przez 3 miesiące; dłuższy okres jest możliwy jedynie w przypadku postępowania prowadzonego na podstawie prawa.
  5. Odbiorcami danych z monitoringu mogą być: Administrator Danych, firma świadcząca usługi ochrony na rzecz Administratora oraz Policja lub inne uprawnione organy.
  6. Administratorem Danych zapisanych za pośrednictwem kamer systemu monitoringu na terenie zakładu AR Packaging Kraków zlokalizowanego w Stanisławicach 360, 32-015 Kłaj jest AR Packaging Kraków Sp. z o.o.
  7. Osobom nagrywanym przysługuje prawo dostępu do zapisanych informacji.
  8. Osoby nagrywane, gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO, mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.